Adolescenti e giovani adulti con statuto di protezione S


Dall'inizio della guerra in Ucraina, più di 70 000 persone hanno ottenuto la protezione in Svizzera. Tra loro ci sono circa 5000 adolescenti e giovani adulti. A causa della guerra e della loro fuga, hanno perso le prospettive di istruzione post-obbligatoria in Ucraina. Pertanto, devono affrontare sfide e domande particolari per quanto riguarda le opportunità educative in Svizzera.

Oltre alle scuole secondarie (licei, scuole di formazione generale) e all'istruzione di livello terziario (scuole specializzate superiori, università, politecnici, istruzione e formazione professionale superiore), la formazione professionale di base è la forma più comune di istruzione e formazione scelta in Svizzera al livello secondario II. La formazione professionale di base (apprendistato) offre anche agli adolescenti e ai giovani adulti idonei con statuto S una prospettiva di continuare la propria istruzione in Svizzera.

Comunicati stampa

Link


Підлітки та молоді люди зі статусом S

З початку війни в Україні захист у Швейцарії отримали понад 70 000 осіб. Серед них близько 5000 підлітків та молодих людей (15-24 роки). Через війну та виїзд з України багато з них втратили можливість продовжити освіту в Україні. Тому вони постають перед особливими викликами та ставлять питання щодо можливостей навчання у Швейцарії.

Професійна освіта є найбільш розповсюдженим видом старшої (профільної) середньої освіти в Швейцарії. Гімназії, технічні середні школи, а також вищі учбові заклади (університети, політехніки, університети прикладних наук) є менш розповсюдженими, не в останню чергу через те, що для навчання у них потрібний дуже високий рівень володіння декількома державними мовами Швейцарії. Професійна освіта (нім.: Lehre/Berufslehre, фр.: apprentissage) пропонує підліткам та молоді з України, за виконання вимог вступу, реальну перспективу продовження освіти у Швейцарії.

Medienmitteilungen


Подростки и молодые люди с защитным статусом S

С начала войны в Украине более 70 000 человек получили защиту в Швейцарии. Среди них около 5000 подростков и молодых взрослых. Из-за войны и бегства у них не было возможности получить образование в Украине после окончания базового общего среднего образования (5-9 классы). Таким образом, они сталкиваются с важными проблемами и вопросами относительно возможности получения образования в Швейцарии.

Помимо образования в полных средних школах (в гимназиях, профессиональных средних школах) и третичного образования, к которому относятся: (университеты прикладных наук, университеты, Швейцарская высшая политехническая школа Цюриха «ETH», высшие профессионально-учебные заведения), наиболее часто, после получения базового общего среднего образования, подростки и молодые люди в Швейцарии выбирают обучение в старшой профильной школе (10-11 классы), это 2-я ступень общего среднего образования. Это обучение, предлагает подросткам и молодым людям с защитным статусом S возможность продолжить свое обучение в Швейцарии, при условии выполнения всех необходимых требований для этого обучения.

Medienmitteilungen

Links

Ultima modifica 01.03.2023

Inizio pagina